Thứ ba, 21/01/2020 - 15:06|
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NGỌC LẶC

Giáo dục Ngọc Lặc dự hội nghị trực tuyến triển khai chương trình GDPT mới

Hội nghị trực tuyến được nối tới 63 điểm cầu các tỉnh. Các tỉnh nối với các huyện.