Monday, 26/08/2019 - 05:30|
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NGỌC LẶC

Công nhận trường chuẩn Quốc Gia của UBND tỉnh