Tuesday, 18/12/2018 - 17:55|
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NGỌC LẶC

Công nhận trường chuẩn Quốc Gia của UBND tỉnh