Saturday, 16/02/2019 - 04:10|
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NGỌC LẶC

Công nhận trường chuẩn Quốc Gia của UBND tỉnh