ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGỌC LẶC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Địa chỉ: Phố Lê Hoàn, Thị Trấn Ngọc Lặc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Điện thoại: 02372 871 136

Email: pgddt.ngoclac@thanhhoa.edu.vn

 

I. Tổ chức

1. Đồng chí : Phạm Thị Ngân

Chức vụ: Trưởng phòng

SĐT: 0977.595.615

2. Đồng chí : Phạm Tuấn Quảng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

SĐT: 0915.119.451

3. Đồng chí : Vũ Ngọc Liêm

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

SĐT: 0914.706.111

II. Chức năng nhiệm vụ: 

Phòng giáo dục Ngọc Lặc trực thuộc UBND huyện Ngọc Lặc có chức năng quản lý chuyên môn các ngành học trên địa bàn toàn huyện. 

III. Tổng quan về địa phương:

 Ngọc Lặc là một huyện miền núi nằm phía Tây tỉnh Thanh hoá,  diện tích tự nhiên: 49587,88 ha. Phía Bắc giáp huyện Cẩm Thuỷ, huyện Bá Thước phía Nam giáp huyện Thường Xuân, phía Đông giáp huyện Thọ  Xuân, Phía Tây giáp huyện Lang Chánh. Huyện gồm 23 xã, thị trấn, có 25902 hộ, dân số khoảng: 127990 người gồm 16 dân tộc. Trong đó dân tộc Mường chiếm 62%, dân tộc Kinh 31%, dân tộc Thái 4,3%, dân tộc Dao 2,4% còn lại các dân tộc khác. 

IV. Trường học:

1. Bậc học Mầm non gồm có: 24 trường:

MN Thạch Lập; MN Thuý Sơn; MN Quang Trung; MN Đồng Thịnh; MN Ngọc Liên; MN Ngọc Sơn; MN Ngọc Trung; MN Cao Thịnh; MN Lộc Thịnh; MN Minh Sơn; MN Minh Tiến; MN Lam Sơn; MN Kiên Thọ; MN Phúc Thịnh; MN Phùng Minh;MN Nguyệt Ấn; MN Phùng Giáo; MN Sông Âm; MN Vân Am; MN Cao Ngọc; MN Mỹ Tân; MN Ngọc Khê; MN Thị Trấn

2. Bậc học Tiểu học gồm có:28 trường

TH Thạch Lập 1; TH Thạch Lập 2; TH Thuý Sơn 1;TH Thuý Sơn 2; TH Quang Trung;  TH Đồng Thịnh; TH Ngọc Liên; TH Ngọc Sơn; TH Ngọc Trung; TH Cao Thịnh; TH Lộc Thịnh; TH Minh Sơn 1; TH Minh Sơn 2; TH Minh Tiến 1; TH Minh Tiến 2; TH Lam Sơn; TH Kiên Thọ 1; TH Kiên Thọ 2; TH Phúc Thịnh; TH Phùng Minh; TH Phùng Giáo; TH Nguyệt Ấn 1; TH Nguyệt Ấn 2; TH Sông Âm; TH Vân Am 1; TH Vân Am 2; TH Cao Ngọc 1; TH Cao Ngọc 2; TH Mỹ Tân; TH Ngọc Khê 1; TH Ngọc Khê 2.

3. Bậc học THCS gồm có 23 trường:

THCS Thạch Lập; THCS Thuý Sơn; THCS Quang Trung; THCS Đồng Thịnh; THCS Ngọc Liên; THCS Ngọc Sơn; THCS Ngọc Trung; THCS Cao Thịnh; THCS Lộc Thịnh; THCS Minh Sơn; THCS Minh Tiến; THCS Lam Sơn; THCS Kiên Thọ; THCS Phúc Thịnh; THCS Phùng Minh; THCS Phùng Giáo; THCS Nguyệt Ấn; THCS Vân Am; THCS Cao Ngọc; THCS Mỹ Tân; THCS Ngọc Khê; THCS Thị Trấn; THCS Nội Trú.

V. Một số Thành tích nổi bật

          - Năm 2001 hoàn thành chuẩn độ tuổi.

          - Năm 2004 hoàn thàng phổ cập THCS

- Năm học 2002 – 2003 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen theo Quyết định số: 3306/QĐ-UBND tỉnh ngày 21/10/2003; Ban chấp hành Công Đoàn giáo dục Thanh Hoá tặng giấy khen theo Quyết định số: 63/QĐKT ngày 21/10/2003; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen theo quyết định số: 3786/QĐ-CTUBND ngày 25/11/2004

          - Năm học 2004 – 2005 Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

          Tập thể được công nhận là tập thể lao động xuất sắc từ năm 200 - 2005

- Năm học 2005 – 2006: Giáo dục Ngọc Lặc được Sở GD&ĐT Thanh Hoá bình xét là đơn vị dẫn đầu các huyện miền núi về chất lượng giáo dục; Ngành học tiểu học được Sở GD&ĐT tặng giấy khen là đơn vị dẫn đầu bậc học Tiểu học tỉnh Thanh Hoá; có nhiều học sinh và giáo viên đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh.

                                                                                                    Nguồn: Phòng giáo dục và đào tạo Ngọc Lặc